Kiedy zatrudniający może legalnie zwolnić bez wypowiedzenia?

Czy powinniśmy dochować jakichś procedur formalnych, podając powody zwolnienia ze stanowiska bez wypowiedzenia? Podpowiadamy, jak całość prezentuje się od strony prawnika. Nagminnie zdarzają się przypadki takiego rozwiązania stosunku pracy przez zarządzającego firmą, bez wiedzy, czy zezwalają na to przepisy prawa. Mamy i odwrotną stronę tych spraw – zgłasza się do biura wielu zwolnionych pracowników mających argumenty, że zwolnienie nie miało żądnych podstaw. Kto ma najczęściej rację?

Co tak naprawdę oznacza zwolnienie bez wypowiedzenia?

Nieodmiennie niezawodną procedurą szybkiego i skutecznego powrotu do stanu pierwotnego potrafi być bezpośrednia rozmowa – pierwszy etap radzenia sobie w przypadku niewłaściwych zachowań pracownika, do których należy nagminne opuszczanie miejsca pracy. Kiedy jednak nie przynosi to skutku, jeszcze jednym ruchem są upomnienia dyscyplinujące z wymienieniem dokładnych powodów lub epizodów z udziałem pracownika, na początku w ustnie, następnie na piśmie. Rozmawiając na ten temat z prawnikiem powinieneś zorientować się, że wolno pominąć pierwsze ostrzeżenie, gdy okoliczności uzasadniają wydanie ostrzeżenia o poziomie wyższym. Ciągłe niewłaściwe postępowanie pracownika doprowadzi ostatecznie do zwolnienia bez wypowiedzenia z podanie przyczyny tego „niewłaściwego postępowania”.

Kiedy jest możliwe zwolnienie w trybie natychmiastowym?

To nie koniec – bardzo poważne problemy związane z zachowaniem, takie jak złodziejstwo lub dyskryminująca agresja słowna i fizyczna, są zazwyczaj brane za rażące wykroczenie, na podstawie którego pracownik powinien zostać zwolniony bez wypowiedzenia. Rażące stwierdzenie niedopuszczalnego zachowania skutkuje zwolnieniem pracownika, tj. z opcją bez wypowiedzenia. Każdy pracodawca musi zapamiętać, iż żadne nawet najgorsze postępowanie pracownika nie tłumaczy pominięcia którejkolwiek części procedury zwolnienia. By uniknąć ewentualnego pomyłki i nie wejść w konflikt z kodeksem pracy umieść w wyszukiwarce adwokat prawo pracy Łódź, Warszawa czy Poznań by rozstrzygnąć tę kwestię w obecności specjalisty. Bez względu na wszystko – zatrudniający muszą za każdym razem zachowywać się zgodnie z formalną procedurą w celu zwolnienia.