Na co może liczyć więzień, który rozpoczyna odsiadkę?

Gdy ktoś ląduje w więzieniu, musi liczyć się z tym, że poza oczywistym pozbawieniem swobody, będzie zmuszony poradzić sobie ze zmianą otoczenia, dlatego że warunki w polskich więzieniach nie należą do najlepszych na naszym kontynencie.

Kontrola dla bezpieczeństwa

Na początku osadzony zostaje poddany szczegółowym oględzinom, które mają na celu wykluczenie, czy nie wnosi do wewnątrz groźnych przedmiotów. Po sprawdzeniu więzień idzie na spotkanie z tzw. wychowawcą bądź wychowawczynią, którzy informują skazanego o jego prawach i obowiązkach. Jedna z najważniejszych zasad głosi, że jeśli zdarzy się epizod zagrażający życiu lub zdrowiu, musi to niezwłocznie powiedzieć komuś z więziennej straży. Rzeczywistość, niestety, nie jest idealna i trudno funkcjonować w więzieniu, jeśli skarży się na złe traktowanie.

Skazany też nie jest pozbawiony praw

Naturalnym jest, że osadzony posiada swoje prawa. Wielu osobom nie bardzo odpowiada taki stan rzeczy, lecz jedynie dzięki temu więzień nie jest po wyjściu na wolność pozbawiony szansy, by zacząć wszystko od nowa. Na prawa te składają się możliwość dokształcania, dostęp do prasy, radia i telewizji i więziennej biblioteki, a także zajęcia artystyczne i kulturalne. To także może wydawać się kontrowersyjne, ale poprzez te prawa więźniowi można pomóc w resocjalizacji; pozbawienie go tych cywilizacyjnych przywilejów, sprawia się, że więzień „dziczeje” i nie będzie już w stanie powrócić na łono społeczności, a tym samym prędzej czy później po odbyciu kary powróci do więzienia.

Co, jeśli prawa są łamane?

Jeszcze jednym prawem skazanego jest pomoc prawna w potrzebie. Po wprowadzeniu prostych słów do wyszukiwarki „adwokat łódź prawo karne” łatwo zobaczyć, ilu prawników parających się prawem karnym zajmuje się pracą na rzecz osadzonych. Nierzadko nawet zdarza się, że osoby odsiadujące wyrok w więzieniu nadużywają tego argumentu, posuwając się do szantażu, gdy władze nie chcą spełnić ich wymagań, ale trudno wyobrazić sobie wykluczenie tego prawa – taka pomoc może uratować nawet ludzkie życie lub zdrowie.