Problem z niepłaconymi alimentami? Sprawdź, jak interweniować

Sprawa rozwodowa wiąże się z licznymi niewyjaśnionymi kwestiami oraz komplikacjami związanymi z porozumieniem stron. Psychologowie mówią, iż najtrudniejsze pozostają te procesy rozwodowe, które dotykają rykoszetem niepełnoletnich dzieci. Najczęściej sąd zostawia dziecko jednemu rodzicowi, a drugiemu pozostaje dysponowanie wyznaczonymi odwiedzinami. Sąd na rozprawie postanawia także o wysokości środków z alimentów. W jaki sposób da się skutecznie wyegzekwować zasądzone kwoty na dzieci?
Jak dopilnować dotrzymania obowiązku alimentacyjnego

Sfinansowanie utrzymania i wychowania – w taki sposób sąd definiuje definicję alimentów. W przypadku gdy dziecko nie jest w stanie utrzymać się we w łasym zakresie wydatki na z tytułu jego potrzeb życiowych i perspektyw życiowych ponoszą rodzice. Praktyka sądowa nie definiuje tu żadnej granicy wieku. Alimenty mogą być ustalone przeważnie w:

– w sprawie o zasądzenie alimentów;
– w sprawie o rozwód;
– podczas wydania decyzji o separacji;
– w przypadku zawarcia ugody na skutek działania sądu lub mediatora;
– postępowaniu zabezpieczającym;
– umowie o alimentach sfinalizowanej przed notariuszem w formie aktu, z klauzulą wykonalności od sądu.

Rodzic, który nie płaci alimentów. Jak temu zaradzić?

Pierwszą instancją, do której trzeba się zgłosić z wnioskiem o wymuszenie opłaty alimentów, będzie biuro komornika. Jego interwencja może pomóc wyegzekwować pieniądze należne zasądzone przez wymiar sprawiedliwości oraz należące do zabezpieczeń. Ponadto mediacyjne oraz sądowe ugody i dobrowolnie podpisana umowa o alimentach leżą w gestii komornika. Nie zapominajmy, że do komornika trzeba zgłosić się z pismem o wszczęcie egzekucji oraz rozstrzygnięciem ogłoszonym na wokandzie. Gdy idzie o kłopoty z płaceniem na dziecko, do których współmałżonka zobowiązuje rozwód Kraków przoduje w podobnych zjawiskach.

Przyjrzyjmy się egzekucji komorniczej…

Komornikowi należy najpierw przekazać znane nam dane odnośnie alimentobiorcy – aktualne miejsce zamieszkania, stan posiadania, miejsce zatrudnienia. Gdybyśmy o tym nie wiedzieli, egzekutor powinien sam ustalić miejsce pobytu dłużnika, miejsca pracy i jego dochodów. Jeżeli środki te okażą się niewystarczające, policjanci przeprowadzą (wezwani przez komornika) czynności w celu ustalenia adresów zamieszkania i pracy dłużnika. Brak skutku egzekucji nie będzie przyczynkiem do umorzenia realizacji wniosku.